Banke ukidaju besplatno plaćanje računa preko interneta?

 

Većina banaka u Srbiji još krajem prošle godine najavila je da bi uskoro mogli da stupe na snagu novi cenovnici tarifa i naknada koje naplaćuju svojim klijentima. Neke banke već su krenule sa novim cenama, a pojedine ovih dana obaveštavaju svoje klijente o novim provizijama, piše beogradski „Blic“.

Tako će sada neke banke početi da naplaćuju ono što nikda nisu, poput održavanja deviznog računa, a besplatno neće biti ni plaćanje računa preko interneta kao i trajni nalog.

Iako ove cifre pojedinačno izgledaju kao „sitan trošak“, pravu cenu korišćenja bankarskih usluga možemo videti kada banke pošalju redovan godišnji izveštaj o svim naplaćenim naknadama u prošloj godini. One se najčešće kreće od nekoliko hiljada dinara, ali ima slučajeva da dostignu čak i stotinak evra.

Najveće stavke uglavnom su, piše „Blic“,  mesečno održavanje računa i kamata za kreditne kartice, ali u zavisnosti od klijenta trošak može značajno da se uveća i čestim podizanjem novca na bankomatu „tuđe“ banke ili uzimanjem raznih potvrda.

Mesečno održavanje računa naplaćuje se praktično svim klijentima, izuzimajući one sa najmanjim paketima koji samo povremeno koriste bankarske usluge. Ova naknada koštala je do sada od 150 pa sve do 600 dinara, a koliko će poskupeti najbolje pokazuje primer iz jedne banke gde je osnovni paket računa do sada mesečno koštao 300 dinara, a od juna će klijentima biti naplaćivan 350 dinara. Dakle, samo za održavanje računa klijent koji je godišnje izdvajao 3.600 dinara sada će morati da spremi 600 dinara više.

Neke banke najavile su da će ubuduće naplaćivati i održavanje deviznog računa, koje je uglavnom bilo besplatno. Prema obaveštenjima koja su stigla klijentima, održavanje će im biti naplaćeno čak i ako na konkretnom deviznom računu ne bude sredstava i ako u toku meseca ne bude nijedne realizovane transakcije.

Većina banaka je do sada imala besplatno elektronsko i mobilno bankarstvo, ili je plaćanje računa preko interneta naplaćivala tek ako se mesečno realizuje veći broj naloga. Sada će jedna banka koja je inače ohrabrivala klijente da plaćaju svoje račune onlajn tako što nije naplaćivala proviziju za ovu uslugu, uvesti naknadu od 25 dinara po svakom nalogu.

Ubuduće će se naplaćivati i realizacija trajnih naloga, i to 15 dinara po transakciji, osim ako je sa pružaocem usluge dogovoreno da plaćanje bude bez naknade. Dakle, ako mesečno u proseku platite 5-6 osnovnih računa, to će vas sada godišnje koštati oko 1.000 dinara.

– Mesečno održavanje računa: bilo 300 dinara, sada 350
– Devizni račun: bio bez održavanja, sada se naplaćuje
– Plaćanje računa e-bankingom: bilo besplatno, sada 25 dinara po nalogu
– Trajni nalog: bilo besplatno, sada 15 dinara po transakciji
– Čekovi bili 20, sada 35 dinara
– Izvod bio 50, sada 100 dinara
– Plaćanje na rate bez kamate – sada 50 dinara po rati

2021-04-09T15:44:50+00:00 09-04-2021|Tagovi: , , , , |