Vi pišete – mi odgovaramo

Vi pišete – mi odgovaramo 2018-10-14T11:36:21+00:00

Pošaljite pitanje/iskustvo

 
 
 
 
 
 
Polja označena * su obavezna.
Vaša E-mail adresa neće biti objavljena.
Vaše pitanje/iskustvo će biti objavljeno nakon administracije.
9 entries.
Ljiljana Ljiljana wrote on 18/12/2020:
Imam novac u jednoj ofshore banci . Banka zahteva da platim aktiviranje računa da bih mogla da prebacim novac u svoju banku . Da li je to istina ? Hvala
Imam novac u jednoj ofshore banci . Banka zahteva da platim aktiviranje računa da bih mogla da prebacim novac u svoju banku . Da li je to istina ? Hvala
branko Admin Reply by: branko
Račun se sam blokira u slučaju da godinu dana i više nema nikakvih transakcija, dakle ni priliva ni odliva. Da bi pare legle na račun nema potrbe ni za kakvim dodatnim plaćanjem, dovoljno je samo da se transakcija izvrši, dakle nikakvo dodatno plaćanje. Drugo je pitanje, sa računa koje banke stižu sredstva. Ako je u pitanju "ofsore" banka sa sumnjivim pedigreom, maticna banka ima pravo da ne primi sredstva, kako bi sprečila neželjene posledice u vezi sa potencijalnim krivičnim delima.
Račun se sam blokira u slučaju da godinu dana i više nema nikakvih transakcija, dakle ni priliva ni odliva. Da bi pare legle na račun nema potrbe ni za kakvim dodatnim plaćanjem, dovoljno je samo da se transakcija izvrši, dakle nikakvo dodatno plaćanje. Drugo je pitanje, sa računa koje banke stižu sredstva. Ako je u pitanju "ofsore" banka sa sumnjivim pedigreom, maticna banka ima pravo da ne primi sredstva, kako bi sprečila neželjene posledice u vezi sa potencijalnim krivičnim delima.
Sladjana Sladjana wrote on 07/10/2020:
Zasto se dešava da se ne moze realizovati plaćanje on line preko kartice Prikazuje grešku često. Mislim na plaćanje preko Visa kartice ukucavanjem broja kartice, datuma važenja... I ostalo.. Prikaže grešku i ako ima sredstava na racunu... Konkretno Vojodjanska...
Zasto se dešava da se ne moze realizovati plaćanje on line preko kartice Prikazuje grešku često. Mislim na plaćanje preko Visa kartice ukucavanjem broja kartice, datuma važenja... I ostalo.. Prikaže grešku i ako ima sredstava na racunu... Konkretno Vojodjanska...
branko Admin Reply by: branko
Postoji niz razloga koji mogu biti uzrok problema - od Vaše loše internet konekcije do preoptrećenja sistema u pojediim delovima dana. Najbolje je da se obratite direktno Vojvođanskoj banci gde ćete konkretno reći kada ste i gde imali problem. Operateri su Vam na raspolaganju od 8 do 18h, radnim danima od ponedeljka do petka i subotom od 8 do 13 časova na telefon 0800 23 23 22
Postoji niz razloga koji mogu biti uzrok problema - od Vaše loše internet konekcije do preoptrećenja sistema u pojediim delovima dana. Najbolje je da se obratite direktno Vojvođanskoj banci gde ćete konkretno reći kada ste i gde imali problem. Operateri su Vam na raspolaganju od 8 do 18h, radnim danima od ponedeljka do petka i subotom od 8 do 13 časova na telefon 0800 23 23 22
Neda Neda wrote on 31/10/2018:
Vidim da je prilikom podizanja online kredita, važna stavka u određivanju kamate EURIBOR. Šta je to i kako se određuje?
Vidim da je prilikom podizanja online kredita, važna stavka u određivanju kamate EURIBOR. Šta je to i kako se određuje?
branko Admin Reply by: branko
EURIBOR predstavlja kamatnu stopu po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro. Obračunava se kao prosek indikativnih kamatnih stopa (a ne realizovanih kamatnih stopa) na međubankarske depozite različitih ročnosti (15 ročnosti), koje se kreću od jedne nedelje do dvanaest meseci. Koristi se kao referentna kamatna stopa za izračunavanje cena pojedinih finansijskih derivata, npr. svop transakcija. Takođe, veliki broj banaka koristi EURIBOR da bi utvrdio kamatne stope na različite finansijske proizvode kao što su: hipoteka, štedni računi i krediti. Obračunava se dnevno i objavljuje u 11.00 časova po srednjoevropskom vremenu na Reuters stranicama. Uveden je sa formiranjem evropske Ekonomske i monetarne unije i uvođenjem evra kao zajedničke valute zemalja članica monetarne unije i njome su zamenjene nacionalne referentne kamatne stope.
EURIBOR predstavlja kamatnu stopu po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro. Obračunava se kao prosek indikativnih kamatnih stopa (a ne realizovanih kamatnih stopa) na međubankarske depozite različitih ročnosti (15 ročnosti), koje se kreću od jedne nedelje do dvanaest meseci. Koristi se kao referentna kamatna stopa za izračunavanje cena pojedinih finansijskih derivata, npr. svop transakcija. Takođe, veliki broj banaka koristi EURIBOR da bi utvrdio kamatne stope na različite finansijske proizvode kao što su: hipoteka, štedni računi i krediti. Obračunava se dnevno i objavljuje u 11.00 časova po srednjoevropskom vremenu na Reuters stranicama. Uveden je sa formiranjem evropske Ekonomske i monetarne unije i uvođenjem evra kao zajedničke valute zemalja članica monetarne unije i njome su zamenjene nacionalne referentne kamatne stope.
Aleks1945 Aleks1945 wrote on 30/10/2018:
Kakva je razlika u plaćanju između kreditne i debitne kartice?
Kakva je razlika u plaćanju između kreditne i debitne kartice?
branko Admin Reply by: branko
Razlika je ogromna i funcionalna. Najjednostavnije rečeno kreditna kartica je ona vrsta kartice koja korisniku omogućava da kod banke koja je izdala karticu zaduženja plati u skladu s ugovorenim kreditnim aranžmanom. Za razliku od kreditne, debitna kartica je kartica za čije se transakcije račun korisnika zadužuje odmah.
Razlika je ogromna i funcionalna. Najjednostavnije rečeno kreditna kartica je ona vrsta kartice koja korisniku omogućava da kod banke koja je izdala karticu zaduženja plati u skladu s ugovorenim kreditnim aranžmanom. Za razliku od kreditne, debitna kartica je kartica za čije se transakcije račun korisnika zadužuje odmah.
Sassa Sassa wrote on 26/10/2018:
Koji su i koliko koštaju prateći troškovi za stambeni kredit (procena vrednosti nekretnine, osiguranje nekretnine, obrada zahteva, kreditni biro, upis hipoteke...)?
Koji su i koliko koštaju prateći troškovi za stambeni kredit (procena vrednosti nekretnine, osiguranje nekretnine, obrada zahteva, kreditni biro, upis hipoteke...)?
branko Admin Reply by: branko
Za stambene kredite u većini banaka nisu predviđeni troškovi obrade kreditnog zahteva, dok su ostali prateći troškovi za stambene kredite uslovljeni tarifama ostalih učesnika u kreditiranju Troškovi su: procena vrednosti nepokretnosti iznosi oko EUR 100,00, godišnja premija osiguranja nekretnine oko EUR 40,00, troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa RSD 246,00, taksa za upis hipoteke oko RSD 20.000,00, izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika oko RSD 10.080,00, troškovi izdavanja lista nepokretnosti oko EUR 10,00, trošak osiguranja kredita kod NKOSK u rasponu od 1,50% do 4,40% od iznosa kredita, jednokratna naknada za podnošenje zahteva na osiguranje kredita u NKOSK EUR 30,00...
Za stambene kredite u većini banaka nisu predviđeni troškovi obrade kreditnog zahteva, dok su ostali prateći troškovi za stambene kredite uslovljeni tarifama ostalih učesnika u kreditiranju Troškovi su: procena vrednosti nepokretnosti iznosi oko EUR 100,00, godišnja premija osiguranja nekretnine oko EUR 40,00, troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa RSD 246,00, taksa za upis hipoteke oko RSD 20.000,00, izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika oko RSD 10.080,00, troškovi izdavanja lista nepokretnosti oko EUR 10,00, trošak osiguranja kredita kod NKOSK u rasponu od 1,50% do 4,40% od iznosa kredita, jednokratna naknada za podnošenje zahteva na osiguranje kredita u NKOSK EUR 30,00...
LJilja LJilja wrote on 26/10/2018:
Da li bračni drug može biti sadužnik? Na koji način?
Da li bračni drug može biti sadužnik? Na koji način?
branko Admin Reply by: branko
Bračni drug može biti solidarni dužnik po stambenom kreditu podnošenjem osnovne dokumentacije za kredit (zahtev za odobrenje plasmana, rešenje o administrativnoj zaradi, ID dokument, izvod banke za prethodnih 12 meseci o prometu zarada / penzija po tekućem računu overen od strane poslovne banke…)
Bračni drug može biti solidarni dužnik po stambenom kreditu podnošenjem osnovne dokumentacije za kredit (zahtev za odobrenje plasmana, rešenje o administrativnoj zaradi, ID dokument, izvod banke za prethodnih 12 meseci o prometu zarada / penzija po tekućem računu overen od strane poslovne banke…)
Mačak54 Mačak54 wrote on 26/10/2018:
Šta mi je potrebno od dokumentacije da bismo uzeli stambeni kredit od 50.000 evra na 30 godina?
Šta mi je potrebno od dokumentacije da bismo uzeli stambeni kredit od 50.000 evra na 30 godina?
branko Admin Reply by: branko
Prilikom podnošenja zahteva za stambeni kredit klijenti pored osnovne dokumentacije (zahtev za odobrenje plasmana, rešenje o administrativnoj zabrani, ID dokument, izvod banke za prethodnih 12 meseci o prometu zarada / penzija po tekućem računu overen od strane poslovne banke…) dostavljaju i dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na nekretninu koja se kreditira, odnosno koja je predmet hipoteke. Spisak potrebne dokumentacije za podnosioce zahteva za stambene kredite i kredite za refinansiranje stambenih kredita osiguranih i neosiguranih kod Nacionalne korporacije sa deviznom klauzulom dostupan je na sajtu većine banaka. Napominjemo da pojedine banke u svojoj ponudi imaju i dinarske stambene kredite čiji su uslovi prikazani na sajtu.
Prilikom podnošenja zahteva za stambeni kredit klijenti pored osnovne dokumentacije (zahtev za odobrenje plasmana, rešenje o administrativnoj zabrani, ID dokument, izvod banke za prethodnih 12 meseci o prometu zarada / penzija po tekućem računu overen od strane poslovne banke…) dostavljaju i dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na nekretninu koja se kreditira, odnosno koja je predmet hipoteke. Spisak potrebne dokumentacije za podnosioce zahteva za stambene kredite i kredite za refinansiranje stambenih kredita osiguranih i neosiguranih kod Nacionalne korporacije sa deviznom klauzulom dostupan je na sajtu većine banaka. Napominjemo da pojedine banke u svojoj ponudi imaju i dinarske stambene kredite čiji su uslovi prikazani na sajtu.
Marija Marija wrote on 24/10/2018:
Šta se dešava u slučaju kada korisnik kartice tri puta zaredom ukuca pogrešan broj?
Šta se dešava u slučaju kada korisnik kartice tri puta zaredom ukuca pogrešan broj?
branko Admin Reply by: branko
Kartica se automatski blokira prilikom trećeg uzastopnog unosa pogrešnog PIN, nezavisno od toga da li je zaključenje transakcije pokušano na prodajnom mestu ili bankomatu, u tom slučaju korisnik se obraća Banci. Ukoliko je treći uzastopni neispravan unos PIN-a nastao na bankomatu, bankomat će zadržati karticu. Nezavisno od toga na čijem bankomatu je kartica zadržana, korisnik se uvek obraća svojoj banci (banci izdavaocu kartice), koja daje neophone instrukcije. Banke u čijoj je prihvatnoj mreži kartica zadržana, imaju svaka svoju proceduru za postupanje sa zadržanim karticama u bankomatu. U najvećem broju slučajeva, banka izdavalac nakon obraćanja klijenta šalje odobrenje za uručenje banci prihvatiocu, koja uručuje karticu korisniku. Korisnik se javlja svojoj banci (banci izdavaocu kartice) kada karticu preuzme, kako bi ista bila resetovana. Prvi sledeći unos PIN-a, mora biti ispravan.
Kartica se automatski blokira prilikom trećeg uzastopnog unosa pogrešnog PIN, nezavisno od toga da li je zaključenje transakcije pokušano na prodajnom mestu ili bankomatu, u tom slučaju korisnik se obraća Banci. Ukoliko je treći uzastopni neispravan unos PIN-a nastao na bankomatu, bankomat će zadržati karticu. Nezavisno od toga na čijem bankomatu je kartica zadržana, korisnik se uvek obraća svojoj banci (banci izdavaocu kartice), koja daje neophone instrukcije. Banke u čijoj je prihvatnoj mreži kartica zadržana, imaju svaka svoju proceduru za postupanje sa zadržanim karticama u bankomatu. U najvećem broju slučajeva, banka izdavalac nakon obraćanja klijenta šalje odobrenje za uručenje banci prihvatiocu, koja uručuje karticu korisniku. Korisnik se javlja svojoj banci (banci izdavaocu kartice) kada karticu preuzme, kako bi ista bila resetovana. Prvi sledeći unos PIN-a, mora biti ispravan.
Stojan Stojan wrote on 20/10/2018:
Kakav je postupak u slučaju da vlasnik platne kartice zaboravi svoj PIN kod? Da li je identična procedura i za debitnu i za kreditnu karticu? Popstoje li neki troškovi i koliko iznose?
Kakav je postupak u slučaju da vlasnik platne kartice zaboravi svoj PIN kod? Da li je identična procedura i za debitnu i za kreditnu karticu? Popstoje li neki troškovi i koliko iznose?
branko Admin Reply by: branko
U slučaju zaboravljanja PIN, Korisnik se obraća ekspozituri banke sa zahtevom za zamenu kartice, pri čemu je u obavezi da popuni obrazac „Zahtev za zamenu kartice“ i preda karticu koju je neophodno zameniti radi poništenja. PIN se uvek izdaje uz Karticu i radi se po posebnim bezbednosnim procedurama, tako da se sa njim može upoznati isključivo korisnik. Zamena kartice u cilju izdavanja novog PIN se naplaćuje u skladu sa tarifnikom banke, a ova naknada se razlikuje zavisno od brenda/tipa/programa kartice (od 100 RSD do 2.000 RSD). Zamena PIN po kartici može se izvršiti bez naknade preko mBanking aplikacije. Procedura je u oba slučaja ista za sve vrste kartica.
U slučaju zaboravljanja PIN, Korisnik se obraća ekspozituri banke sa zahtevom za zamenu kartice, pri čemu je u obavezi da popuni obrazac „Zahtev za zamenu kartice“ i preda karticu koju je neophodno zameniti radi poništenja. PIN se uvek izdaje uz Karticu i radi se po posebnim bezbednosnim procedurama, tako da se sa njim može upoznati isključivo korisnik. Zamena kartice u cilju izdavanja novog PIN se naplaćuje u skladu sa tarifnikom banke, a ova naknada se razlikuje zavisno od brenda/tipa/programa kartice (od 100 RSD do 2.000 RSD). Zamena PIN po kartici može se izvršiti bez naknade preko mBanking aplikacije. Procedura je u oba slučaja ista za sve vrste kartica.