Banke vratile prevarenim korisnicima platnih aplikacija 17 miliona dinara

Banke su korisnicima čije su platne kartice zloupotrebljene, najviše od januara do juna i putem raznih globalnih aplikacija koje se naplaćuju, vratile oko 17 miliona dinara, saopštila je Narodna banka Srbije.

Prema podacima NBS, bilo je ukupno 288 korisnika koji su bili žrtve prevarem među kojima su bili i korisnici koji nisu podneli pritužbu NBS, pa je prosečno po korisniku vraćen iznos od 59.742 dinara.

Krajem juna ove godine, Narodna banka Srbije je upozorila građane na poseban oblik prevare, koji uključuje dobijanje SMS poruke sa nepoznatog broja telefona, u kojoj se korisnici pozivaju da preko tog linka pristupe internet stranci trgovca, plate ili ažuriraju podatke.

„Korisnici bi pristupivši tom sajtu, u uverenju da su zaista na zvaničnom sajtu trgovca čije usluge koriste… unosili podatke sa kartice, uključujući i jednokratnu lozinku za plaćanje. Kriminalci pod čijom su kontrolom ti lažni sajtovi koristili su te podatke radi smeštanja kartice korisnika u svoje digitalne novčanike, a zatim bi plaćali po nekoliko transakcija pre nego što su korisnici postajali svesni prevare i blokirali karticu“, navodi se u saopštenju NBS.

Iako je u postupcima po pritužbama korisnika ocenjeno da postoji „krajnja nepažnja“ na strani korisnika, što u skladu sa pravilima iz Zakona o platnim uslugama dovodi do toga da korisnici snose ceo gubitak nastao tom zloupotrebom, Narodna banka Srbije je preduzela dodatne napore da korisnici budu u najvećem delu obeštećeni… (pa) je u okviru svojih supervizorskih aktivnosti zahtevala da banke snose celokupan iznos gubitka koji je nastao usled prevare korisnika, izuzev gubitka od prve transakcije“, navodi se u saopštenju NBS.

2023-09-07T11:14:14+00:00 07-09-2023|Tagovi: , , |