Dokumenta možete preuzimati elektronski putem Portala eUprava

Dokumenta ne samo što možete preuzimati elektronski putem Portala eUprava već ih možete na daljinu, elektronski i potpisivati

U današnjem, ubrzanom svetu, vreme je postalo dragocena roba. Kada svakodnevnim obavezama pridodamo i gužve u saobraćaju i potragu za parkingom, obavljanje administrativnih poslova za mnoge je i dalje noćna mora za koje veruju da će im „pojesti“ ceo radni dan.

Međutim, zahvaljujući digitalizaciji, dokumenta ne samo što možete preuzimati elektronski putem Portala eUprava već ih možete na daljinu, elektronski i potpisivati.Potpis u klaudu nam omogućava da elektronski potpisujemo dokumenta kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu.

Korisniku koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu omogućeno je da:

doda dokument koji želi da potpiše kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu;
pregleda dodata dokumenta;
odabere dokument za potpis;
pokrene potpisivanje;
pozicionira grafički prikaz elektronskog potpisa i
potpiše dokument.
eUprava, digitalni potpis

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) u klaudu korisniku obezbeđuje elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti i daje mogućnost da koristi svoj kvalifikovani elektronski potpis na daljinu.

Na ovaj način korisnik nije vezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje mu odgovara.

KES u klaudu omogućava lakšu upotrebu elektronskog potpisa, budući da ne zahteva da korisnik poseduje čitač smart kartica i instalaciju dodatnih softvera.

Da bi uspešno koristio svoj kvalifikovani elektronski potpis u klaudu, korisnik mora da instalira i aktivira mobilnu aplikaciju ConsentID i putem nje odobri zahtev za elektronskim potpisivanjem dokumenata na daljinu.

Aplikacija ConsentID služi da korisnik potvrdi da je baš on zahtevao prijavu na neki sistem kao i da potvrdi zahtev za elektronskim potpisivanjem dokumenata. Uz pomoć aplikacije ConsentID možete da koristite SVE digitalne usluge eUprave.

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata od strane Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je besplatno, a njegov rok važenja je pet godina.

Preuzmite aplikaciju sa Google Play-a ili AppStore-a, a kako biste dobili parametre za njeno aktiviranje, potrebno je da lično odete do najbližeg šaltera opštine, pošte, banke, Uprave za trezor… U Srbiji ih ukupno ima 1.300, a spisak i adrese pronađite na linku: https://eid.gov.rs/documents/Lokacije_eID.pdf.

Na šalteru ćete pokazati biometrijski dokument (lična karta ili pasoš) i navesti vašu imejl adresu. Ovlašćeno lice će vam kreirati nalog i odštampati parametre (ID korisnika i registracioni kod ili QR kod) pomoću kojih ćete aktivirati aplikaciju.

2024-04-11T17:57:55+00:00 11-04-2024|Tagovi: , , |