Godinu dana od uvođenja obavezne Dina kartice

Godinu dana je otkako su banke u strogoj obavezi da svojim klijentima izdaju domaću Dina karticu, a izdato je, prema podacima Narodne banke Srbije, više od 2,3 miliona ovih kartica.

Podsećamo, prošle godine usvojen je zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Član 9, čija je primena počela 17. avgusta 2018. uveo je obavezu izdavalaca platnih kartica da svakom korisniku platnog računa koji to želi izdaju bez naknade platnu karticu za koju se obrada transakcija obavlja u zemlji. U ovom trenutku jedina kartica koja zadovoljava te uslove jeste domaća kartica DinaCard.

Prema podacima koje je na skupštinskom odboru za finansije navela guvernerka Tabaković, zaključno sa krajem jula 2019. Master card ima 2,25 miliona izdatih kartica, a trošak prema tom kartičnom sistemu iznosi 20.558.133 evra.

Viza ima oko tri miliona izdatih kartica, a trošak prema tom sistemu iznosi 16,617 miliona evra.

Dina kartica ima 2,3 miliona kartica, dok je trošak prema ovom sistemu 885.000 evra.

Prema istom zakonu, međubankarska naknada koja je iznosila 1,2 i 1,3 odsto na debitne i kreditne kartice snižena je na 0,2 i 0,3 odsto. Ta međubankarska naknada je bila glavni generator visoke provizije koju su kartičari naplaćivali malim trgovcima.

Naime, banka koja je postavila POS terminal za prijem kartica kod trgovca, plaća tzv. međubankarsku naknadu banci koja je izdala karticu potrošaču. U praksi, banka primalac prevaljuje tu naknadu na trgovce, preko trgovačke naknade, koji taj trošak ugrađuju u cenu robe i usluga.

Guvernerka je na odboru rekla da su svi ispoštovali zakon, da se provizije se smanjuju i da su drastično snižene naknade za kartična plaćanja.

“Danas se fokus banaka sa izdavanja kartica prebacuje na ponudu POS uređaja malom i srednjem trgovcu”, kazala je guvernerka.