Intesa Sanpaolo Grupa osnovala novu IT kompaniju: Usluge i u Srbiji

Intesa Sanpaolo International Value Services d.o.o. nova je kompanija za IT usluge koja je započela sa radom u Zagrebu.

Ova novoosnovana kompanija, čiji je vlasnik Intesa Sanpaolo Holding International S.A, osmišljena je kao uslužno preduzeće u potpunosti usmereno na razvoj i sprovođenje IT rešenja za digitalnu transformaciju. Fokus će biti na pružanju IT usluga svim međunarodnim bankama koje posluju u 12 zemalja unutar Intesa Sanpaolo Grupe (ISP). ukljućujući i Srbiju.

Zagreb je izabran za sedište nove kompanije s obzirom da PBZ već dugi niz godina predstavlja centar  u razvoju i primeni uspešnih IT rešenja, ne samo za samu Banku, već i za druge međunarodne banke supsidijare ISP-a. Nakon premeštanja PBZ IT razvojnog centra, nova kompanija će poslovati nezavisno od Banke.

Intesa Sanpaolo International Value Services d.o.o. (ISP IVS) će u početnoj fazi integrisati postojeće informatičko znanje i najbolje poslovne prakse, uz podršku tima od oko 80 zaposlenih koji imaju strast prema Hi-Tech evoluciji te su spremni podržati svoje klijente u procesu njihove celokupne digitalne transformacije.

U svojoj drugoj fazi, ISP IVS će rasti izvan granica Hrvatske kako bi dodatno proširio opseg svojih usluga, oslanjajući se na znanja centara kompetencija ostalih ISP banaka, i postigao očekivane rezultate u vidu povećanja efikasnosti u razvoju, poboljšanju, koordinaciji i primeni IT poslovnih rešenja na nivou Grupe, s ciljem racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova kao i pružanja visokokvalitetnih usluga.

2020-03-04T14:07:33+00:00 04-03-2020|Tagovi: , , , , |