Izveštaj Kreditnog biroa sadrži sve podatke o transakcijama sa karticama

Uvid u podatke Kreditnog biroa mogu imati samo građani, firme, banke ili institucije koje pružaju finansijsku uslugu, piše portal „Kamatica”. Izveštaj se može dobiti samo na osnovu potpisane saglasnosti klijenta. Svi podaci su potpuno zaštićeni i smatraju se poslovnom tajnom.

Povlačenje izveštaja iz Kreditnog biroa tehnički može da obavi samo ovlašćeni bankar ili zaposleni u drugoj instituciji koja ima potpisan sporazum sa Udruženjem banaka Srbije. Prilikom podnošenja zahteva za kredit ili neke druge usluge klijentu se obrazac saglasnosti na potpis uručuje lično (tzv. osnovni izveštaj). Ovaj tip izveštaja sadrži sve podatke o uslugama koje klijent koristi kod banaka i drugih finansijskih institucija, ali ne i njihove nazive.

Kako se navodi, izveštaj Kreditnog biroa sadrži sve podatke o našim tekućim i potencijalnim obavezama, zaduženjima na osnovu kredita, kartica, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, obaveze po osnovu lizinga, aktiviranih jemstava. Potencijalne obaveze su, recimo, podaci da li ste žirant. Ovo praktično znači da Kreditni biro u svakom trenutku vodi evidenciju i o tome da li ste uredni platiša ili niste.

Prema izveštaju Kreditnog biroa, smatra se da ste uredni platiša ukoliko svoje obaveze izmirujete u roku do 60 dana od dana dospeća obaveze. Ono što klijente često zanima je koliko se dugo čuvaju podaci o kašnjenju sa otplatom kredita. Odgovor je – tri godine, nakon poslednje prijave kašnjenja Kreditnom birou, odnosno nakon izmirenja ugovornih obaveza.

To, kako objašnjavaju stručnjaci, znači da su šanse za korišćenje neke od finansijskih usluga u naredne tri godine maksimalno smanjene, odnosno da u većini slučajeva banka neće hteti da odobri kredit, pozajmicu ili karticu.

Iako građani često govore da ih je za dobijanje kredita odbio Kreditni biro, odluku o odobrenju ili odbijanju ne donosi on, već banka. Kako u Kreditnom birou ne postoje podaci o vašim prihodima, niti postoji mogućnost uvida u stanje na vašim računima, Kreditni biro i ne može da učestvuje u donošenju takve odluke.

2022-05-10T16:34:26+00:00 10-05-2022|Tagovi: , , |