Kada su nastale platne kartice i kakve sve danas postoje?

Da li ste znali da su prvo bile u upotrebi kreditne, pa tek onda debitne kartice? Platne kartice su dobile plastičnu formu ranih sedamdesetih godina 20. veka, a od pre nekoliko godina i većina naših ličnih dokumenata. Kada su nastale platne kartice i kakve sve danas postoje?

Verovatno ste primetili da vam je u poslednjih nekoliko godina novčanik postao sve deblji, iako novca imate, u najboljem slučaju, isto kao i pre. Kako je ovo moguće? Odgovor je jednostavan –zbog kartica, i to ne samo platnih. Lična karta, zdravstvena knjižica, vozačka i saobraćajna dozvola, sve su dobile formu kartica, prenosi portal Erste banke „Ersteznali.rs.

Istorija platnih kartica malo je složenija od njihove jednostavne upotrebe, možda upravo zato što nije sigurno koji sve kriterijumi treba da budu ispunjeni da bismo jednu karticu mogli nazvati prvom platnom.

Vaučeri za plaćanje su, na primer, korišćeni još u 19. veku, dok su određene vrste kartica za odloženo plaćanje bile u upotrebi i pre 100 godina.

Banke su sredinom 1940-ih počele da izdaju kartice koje možemo da koristimo umesto gotovine, dok je od ranih pedesetih godina prošlog veka bilo moguće karticama plaćati na nekoliko različitih mesta.

Kartice postaju plastične krajem pedesetih, dok istorija kartica kakve danas znamo, makar onih sa magnetnom trakom, počinje u ranim 1970-im.

Prvo su nastale kreditne, a tek onda i debitne kartice – odnosno, prvo smo pomoću kartica počeli da se zadužujemo, pa onda da plaćamo novcem koji nam je na raspolaganju. U nastavku su odgovori na neka od najčešćih pitanja u vezi sa karticama, njihovim vrstama i svrsi.

Debitne nasuprot kreditnih

Kad platimo debitnom karticom,dali smo novac odmah. Ove kartice su obično vezane za tekući račun, a mogu da budu povezane i sa štednim, ili sa posebnim pripejd računom. Kad plaćamo kreditnom karticom,novac dajemo tek prilikom plaćanja mesečne kreditne obaveze.One su vezane za poseban kredit i kreditni račun, koji su odobreni i otvoreni da bismo koristili kreditnu karticu

Magnetna traka, čip ili beskontaktno plaćanje

U zavisnosti od načina čuvanja i razmene podataka, postoje kartice koje koristesamo magnetnu traku, mnoge uz magnetnu trakuimaju i čip, a sve više ih ima ugrađenu i opcijubeskontaktne komunikacije.

Magnetne se „provlače“, čip kartice „ubacuju“ u aparate, a beskontaktne „prinose“ ili „prislanjaju“. Kartice sa čipom i beskontaktne obezbeđuju jaču zaštitu od magnetnih. Beskontaktne nam daju najveći komfor, jer ih je za manje iznose dovoljno samo približiti aparatu, bez unošenja PIN-a.

Domaće i međunarodne

Razlika je u tome što domaćim karticama plaćamo u zemlji, a međunarodnim i u zemlji i u inostranstvu.

Na internetu ili ne

Većinom platnih kartica možemo plaćati na internetu, ali postoje i one koje nemaju tu opciju. Kod pojedinih kartica, sami biramo da li ćemo aktivirati mogućnost onlajn plaćanja.

Lične ili biznis

Platne kartice mogu biti vezane za lične račune –namenjene ličnoj upotrebi – ili za poslovne račune, za poslovne svrhe.

Bankarske ili kompanijske

Kartica na kojoj se nalazi logo banke, i koja je vezana za neki od bankovnih računa, je ona na koju najčešće mislimo kada kažemo „platna kartica“. Međutim, i druge kompanije mogu da imaju svoje platne kartice.

Najčešće u saradnji sa bankama, svoje platne kartice izdaju i taksi udruženja, maloprodajni lanci, naftne kompanije i drugi. Njima možemo da plaćamo usluge kompanije koja ih je izdala.

Personalizovane i nepersonalizovane

Većina kartica je personalizovana, odnosno u vezi sa određenom osobom i njenim računima u banci. Nepersonalizovane kartice su, na primer, pripejd poklon kartice, čija upotreba nije vezana za jednu osobu, već je kupac može pokloniti nekome.

Charge, installment i revolving

Ovo su već nešto kompleksniji modeli odloženog plaćanja i kreditiranja. Više informacija o njima, kao i o kreditnim karticama i drugim finansijskim temama možete potražiti na ErsteZnali.rs, besplatnoj i nekomercijalnoj platformi za finansijsku edukaciju.