NBS: Nijedna banka nas nije obavestila o promeni tarife za usluge građanima

Prošlogodišnji dogovor Narodne banke Srbije (NBS) i banaka u našoj zemlji da banke koje su naknade za platne usluge građanima povećavale od 1. januara 2021. tarife umanje za 30 odsto ili vrate na pređašnji nivo, ističe 1. septembra, a u NBS kažu da ih nijedna banka nije obavestila o tome da menja tarifu, na šta su one obavezne ako žele da promene iznos naknade.

„U proteklom periodu, nijedna banka nije dostavila obaveštenje o izmeni tarifa, odnosno uvođenju novih tarifa po kojima banke naplaćuju naknade za pružanje platnih usluga. S druge strane, nekoliko banaka je dostavilo obaveštenje o uvođenju novih proizvoda ili usluga, kojim su dopunili paletu proizvoda i usluga“, rečeno je Tanjugu u centralnoj banci.

Iz NBS navode da su uz navedeno obaveštenje banke dužne da dostave propisanu dokumentaciju, uključujući i prikaz mehanizma formiranja cene novog proizvoda.

Obaveza je banaka da dostave i model ugovora o novom proizvodu koji će banka zaključivati s klijentom i reprezentativni primer ovog proizvoda, koji sadrže sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima će se određeni proizvod ili usluga koristiti, a naročito prikaz vrste i visine svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret klijenta. Iz Narodne banke podsećaju da je lane preciziran i rok, odnosno utvrđeno je da banke moraju da o izmeni tarifa NBS obaveste najkasnije 45 dana pre planiranog usvajanja izmena i da joj uz ta obaveštenja dostave propisanu dokumentaciju.

Ovaj rok se računa od dostavljanja uredne dokumentacije, a ukoliko je zatražila dopunu dokumentacije, NBS može da odredi odgovarajući rok, koji ne može biti duži od šest meseci, pre čijeg isteka banke ne mogu dostaviti dopunjenu dokumentaciju.

Preciziraju i da, imajući u vidu da 1. septembra ističe rok od godinu dana za primenu umanjenih naknada za platne usluge, banke mogu da nastave da primenjuju tarife koje su usvojile od 1. januara 2021. godine do avgusta 2022. te da to ne predstavlja povećanje tarifa kako se često tumači, već obračun naknada u skladu sa važećim tarifnikom.

Podsećaju takođe da je NBS kao trajnu meru, koja je na raspolaganju svim građanima, donela odluku o platnom računu sa osnovnim uslugama, kojom je propisana obavezna sadržina u pogledu vrste usluga u okviru tog paketa i ograničena cena tog paketa računa na iznos od 150 dinara.

Taj paket uključuje, primera radi, i uslugu mobilnog bankarstva, uz popust od 30 odsto u odnosu na ostale pakete, a moguće je da se u okviru tog paketa dodaju određene dodatne usluge, kao što je kreditna kartica, tako da ukupna naknada i dalje bude niža od naknade za sledeći paket.

Građani, navode iz NBS, u svakom trenutku mogu da pređu na ovaj paket usluga kod iste ili druge banke, čime će izbeći povraćaj na cene pre dogovorenog popusta od 30 odsto.

NBS očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku i ocene opravdanost povećanja cena naknada i usluga, navode iz centralne banke i ističu da da će ona pratiti situaciju i u okviru svoje kontrolne funkcije, po potrebi, preduzimati aktivnosti, pre svega u cilju zaštite korisnika finansijskih usluga.

Bankari nerado govore o tome kolike će naknade primenjivati od septembra, pa je od desetak banaka koje smo pitali o budućim visinama tarifa odgovorila samo Mobi banka. U ovoj banci Tanjugu je rečeno da će se od 1. septembra naknade i provizije vratiti na nivo koji je bio važeći pre uvođenja moratorijuma, ali da cene neće biti dodatno povećavane.

„Ovoj promeni ne podleže naša ponuda za primaoce zarade, koji i dalje mogu da računaju na besplatno održavanje tekućeg računa, podizanje novca na bankomatima svih banaka bez provizije i besplatne transakcije u domaćem platnom prometu sve dok kod nas primaju zaradu u iznosu većem od 35.000 RSD“, kažu u Mobi banci.

Neke banke su na svojim sajtovima postavile cenovnike, pa klijenti mogu da vide da li će im od petka naknada biti drugačija nego što je sada.

Tako će, prema informacijama sa sajta Banke Inteze, od 1. septembra za korisnike računa u ovoj banci održavanje biti vraćeno na nivo od avgusta 2022. godine, pa će, recimo, za korisnike osnovnog paketa naknada biti vraćena na ranijih 220 umesto sadašnjih 195 dinara. Urednik portala „Kamatica“ Dušan Uzelac za Tanjug kaže da nije za očekivati da banke odmah od 1. septembra krenu sa promenom naknada, već kasnije.

„Povećanja sigurno neće biti u prvom naletu, ali vremenom će banke računati kada je zgodan trenutak da povećaju neke naknade. Naknade su za njih vrlo kvalitetan dodatni izvor prihoda i one svakako gledaju da ga kroz cene iskoriste na najbolji mogući način“, ocenjuje on.

Kao važno ističe da je bankarsko tržište kod nas dosta razvijeno kada je reč o broju banaka, da neke od njih imaju veliki broj klijenata i mogu sebi da priušte poskupljenja naknada, dok druge banke koriste niže naknade za nove klijente.

„To je ono što bi mi kao klijenti trebalo da iskoristimo da bi mogli da uštedimo. Dakle, izabrati banku koja je gladna novih klijenata jer su one u takvim situacijama najčešće i najpovoljnije kada je reč naknadama ili nekim drugim troškovima“, navodi Uzelac.

Prema njegovim rečima, neophodno je da se građani informišu o visinama naknada banaka, ali to nije dovoljno, jer, kako kaže, informisanje o cenama je samo prvi korak u upravljanju finansijama.

„Najvažniji korak zapravo je taj da je klijent voljan da promeni banku jer dokle god banka poskupljuje svoje usluge a ne vidi da klijenti zbog toga odlaze, ona nema razloga da menja svoju cenovnu politiku“, ističe sagovornik Tanjuga.

Dodaje da je jedno da se klijenti žale i emotivno reaguju na poskupljenje, a drugo da su spremni da promene banku, što, priznaje, nije lako, pa se ne kaže bez razloga da je lakše promeniti bračnog druga nego banku.

Navodeći šta bi još građani mogli da urade za sebe da se spasu bankarskih naknada, kaže da bi valjalo da vode računa o tome koliko često podižu novac sa bankomata, jer ako se to radi jednom mesečno provizija nije velika, ali ako se pare uzimaju svakog drugog, trećeg dana onda trošak može da bude veliki i važno je izabrati banku čija je provizija manja. Takođe je važno i voditi računa o tome sa čijeg bankomata se novac podiže.

-Veoma je bitno razumeti strukturu naknada za usluge koje koristite, da, ako vam naplaćuju podizanje sa bankomata drugih banaka, znate koliko to košta i da tražite bankomat svoje banke. Ima banaka koje možda imaju skuplje održavanje računa, ali dozvoljavaju podizanje sa svih bankomata tako da je poenta da izaberemo banku koja odgovara našim finansijskim potrebama“, zaključuje Uzelac.

2023-08-28T10:41:41+00:00 28-08-2023|Tagovi: , , |