Švedska uvodi novu nacionalnu valutu – elektronsku krunu

Sveriges Riksbank, centralna banka Švedske, saopštila je da nakon 350 godina postojanja nacionalne valute krune, opticaj gotovog novca u zemlji ima trend ozbiljnog pada i da treba razmišljati o novim načinima poslovanja pa i o uvođenju digitalne nacionalne valute.

U budućnosti, gotovina će se koristiti u tako ograničenoj meri da će s njom biti sve teže obavljati plaćanja, pa je kao odgovor na to, Riksbanka proleća prošle godine pokrenula projekat kako bi ispitala mogućnosti izdavanja digitalne valute takozvane „e-krune“.

E-kruna (e-krona) će biti švedska kruna koja se može držati na računu u Riksbank ili smestiti na primer na kartici ili u aplikaciji mobilnih telefona.

E-kruna je kompatibilna je s osniovačkim aktom Sveriges Riksbank, ali se procenjuje da bi izdavanje računovodstvene nacionalne valute trebalo izmeniti i dopuniti. Zato je pokrenuta inicijativa za izmene i dopune Zakona o Sveriges Riksbank kao i konkurs o načinima uvođenja nove valute.

Razvijanje jednog ili više mogućih tehničkih rešenja za e-krunu daće centralnoj banci više prostora pre konačne odluke o tome hoće li izdati novu elektronsku valutu.