PIN kod ima četiri cifre zbog zaboravne žene pronalazača

Šifra za podizanje novca na bankomatu ili plaćanje karticom, takozvani ATM pin, ima 4 cifre jer je to bio najduži niz brojeva koje je žena škotskog pronalazača Džona Šeperda Barona, mogla da zapamti.

Međunarodni standard za upravljanje PIN-om i sigurnost u bankarstvu sa maloprodajom, omogućava PIN od četiri do dvanaest cifara, ali takođe se napominje da „iz razloga upotrebljivosti dodeljeni numerički PIN ne sme biti duži od šest cifara.“

Finansijski PIN su često četvorocifreni brojevi svuda u svetu, a Švajcarska je izuzetak sa šestocifrenim PIN-om.

Većina ATM i POS softvera ne podržava PIN-ove dužine od šest cifara, a mnogi ulazni uređaji mogu prihvatiti samo četiri cifre.

Photo: Designed by Dragana_Gordic

2018-10-10T19:26:43+00:00 10-10-2018|Tagovi: , , , , , , |