EIB lansirala kredit od 30 miliona evra za podršku zapošljavanju

Evropska investiciona banka danas je u Srbiji zvanično lansirala namensku kreditnu liniju u iznosu od 30 miliona evra, koja ima za cilj podršku zapošljavanju, stručnom usavršavanju i dugoročnom zadržavanju osoba iz osetljivih društvenih grupa.

Ova sredstva će omogućiti dodatnu podršku srpskim kompanijama koje su posvećene poboljšanju društvenog uticaja i stvaranju dugoročnog liderstva, kao i mogućnosti zapošljavanja različitih kategorija žena, mladih i segmenata stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada, saopštio je EIB.

Sredstva će biti realizovana preko Unikredit banke.

Pored finansiranja, srpske kompanije će dobiti finansijsku nagradu zasnovanu na učinku ako ispune specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i profesionalnog razvoja za žene, mlade i ljude koje se često suočavaju sa dodatnim preprekama u pristupu radnim mestima (osobe sa invaliditetom, izbeglice itd.).

Finansijska nagrada je obezbeđena kao grant u okviru EIB-ove Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI), čiji je cilj podsticanje otvaranja novih radnih mesta i održivog rasta privatnog sektora. Kako je navedeno, ovo je prvi EIB-ov zajam za privatni sektor u okviru Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti za Zapadni Balkan, koji će doprineti najvažnijim ciljevima za unapređenje održivog razvoja.

EIB će, takođe, pružiti i tehničku pomoć za pripremu i implementaciju projekata kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi koji će imati širi društveni uticaj.

2022-07-01T16:11:28+00:00 01-07-2022|Tagovi: , , , |