Erste Banka razvija nov operativni sistem

„Uložićemo značajna sredstva u razvoj našeg novog operativnog sistema“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad, saopštila je ta banka.

Posvećenost svih zaposlenih potrebama klijenata, podrška i savetodavni pristup rezultirali su porastom ukupnih depozita za više od 12 odsto, kredita za više od 15 odsto, dok je nivo nenaplativih kredita od 1,4 procenta prvenstveno odraz kvalitetnog poslovanja klijenata i Banke i jedan od najnižih ne samo u Srbiji, već i u regionu.

„U radu sa stanovništvom i dalje beležimo veliko interesovanje za stambene i gotovinske kredite, dok rast depozita govori u prilog poverenju u našu bankarsku grupaciju, koja uspešno posluje već dva veka. Podrška privrednicima tokom 2019. godine bila je usmerena na njihove investicione aktivnosti, a izvrsne rezultate zabeležili smo u kreditiranju nekretnina. Dodatno, uspešnim emitovanjem dugoročnih dinarskih obveznica, dali smo doprinos razvoju domaćeg tržišta kapitala i sekundarnog tržišta dužničkih hartija od vrednosti“, naglasio je Slavko Carić.

On je dodao da je cilj dugoročne investicije u novu IT infrastrukturu pružanje najboljeg korisničkog iskustva klijentima, koji u banci treba da imaju podršku u svim segmentima njihovog života i rada.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 22,9% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 83,70 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 19,7% i iznose 79,04 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima uvećani za 9,2% u odnosu na kraj 2018. godine i iznose 79,23 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 0,3% i iznose 47,20 milijardi dinara.

Dobit od kamata viša za 9,4% u odnosu na kraj 2018. godine i iznosi 7,32 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 11,2% i iznosi 1,77 milijardi dinara.

Neto dobit na kraju 2019. godine iznosi 2,68 milijardi dinara. U odnosu na isti period 2018. godine, to je za 8,2% niži iznos, i ujedno je bolji nego što je inicijalno budžetirano, uprkos povećanim investicijama.

Bilansna suma je uvećana za 14,1%, sa 202,93 milijardi dinara na kraju 2018. godine na 231,45 milijardi dinara na kraju 2019. godine.

NPL racio na kraju 2019. godine iznosi 1,4%.

Rast u zemljama CIE podržao dobre poslovne rezultate: Erste Grupa zabeležila porast operativnog rezultata za 8,7% na 2,97 milijardi EUR u 2019. godini; predlaže povećanje dividende na 1,50 EUR po akciji

„Naš godišnji operativni rezultat od skoro tri milijarde evra, koji predstavlja znatno povećanje od 8,7 procenata, dokazuje da je Erste zaista u veoma dobrom stanju. To je trenutno retkost u evropskom bankarstvu – i predstavlja dobru osnovu za budući rast”, kaže Bernhard Špalt (Bernhard Spalt), generalni direktor Erste Group Bank AG.

 

2020-03-02T11:37:54+00:00 02-03-2020|Tagovi: , , |