Hrvatska poštanska banka predstavila novu virtuelnu poslovnicu

Hrvatska poštanska banka predstavila je novu digitalnu uslugu ePoslovnica. Reč je o virtuelnoj poslovnici koja klijentima omogućava da najveći deo finansijskog poslovanja obave putem interneta bez dolaska u banku.

Tako je putem virtuelne poslovnice moguće otvoriti, modifikovati i zatvoriti sve vrste računa, podneti zahtev za odobrenje/povećanje dopuštenog prekoračenja kao i izdavanje svih debitnih, kreditnih i pripejd kartica, ugovoriti pakete proizvoda, digitalne usluge, trajne naloge te sve vrste oročenih depozita po čemu je jedinstvena na hrvatskom tržištu.

Kao sastavni deo online bankarstva, ePoslovnica je na raspolaganju svim korisnicima internet i mobilnog bankarstva HPB-a bez posebnog ugovaranja, a otvorena je radnim danom od 9 do 21 sat sa namerom da se radno vreme produži zavisno o zahtevima klijenata.