Pоkradeni podaci korisnika Masterkardovih bonus programa “Priceless Specials”

Otprilike 90.000 kupaca verovatno je pogođeno curenjem podataka u Mastercard bonus programu “Priceless Specials”, javljaju mediji.

Procesom su zahvaćeni popisi sa kompletnim brojevima platnih kartica. U prvim popisima, koji su postali poznati u ponedeljak, brojevi su bili neprepoznatljivi, osim poslednje četiri i prve dve cifre. Međutim, Mastercard je kupcima sada rekao da je “moguće” zahvaćen i broj njihove platne kartice s kojom su se pretplatili na program.

Ipak, pridruženi datum isteka i kontrolni broj na poleđini kartice nisu bili dеo curenja podataka. Tako se brojevi kompromitovanih kartica ne mogu direktno koristiti za kupovinu na Internetu, zbog datumа isteka. Prema sadašnjim saznanjima, ni rok trajanja, ni kontrolni broj nisu zabeleženi u aplikaciji “Priceless” i uopšte ne bi trebali dа budu uključeni u bazu podataka.

Mastercard je istakao da je davalac usluga “pretrpеo sigurnosni incident”. Ne postoji veza sa mrežom plaćanja Mastercard-a. Ali još uvek postoji rizik da internet kriminalci sa cirkulisanim informacijama poput e-pošte, datuma rođenja, broja mobilnog telefona ili adrese mogu poslati na primer lažne e-poruke kako bi dobili lozinke klijenata.